شرح خدمات بیم

 • تبدیل هزاران شیت نقشه‌های اجرایی به یک مدل در یک فایل

 • بصری سازی پروژه بصورت ۳ بعدی

 • تهیه فیلم و عکس با کیفیت از مدل (از مراحل ساخت و همچنین برای استفاده در فروش) قبل از ساخت

 • متره و بر آورد دقیق پروژه (مدل ۵ بعدی پروژه)

 • یکپارچه نمودن داده های کلیه نرم افزارها

 • تهیه نقشه های شاپ پروژه

 • رفع تداخلات احتمالی مابین دیسیپلین های مختلف سازه، مکانیک، برق، معماری

 • کنترل پیشرفت فیزیکی پروژه و زمان بندی (مدل ۴ بعدی پروژه)

   

 • دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز ساختمان در زمان بهره‌برداری

 • کاهش محسوس هزینه تهیه نقشه های ازبیلت

 • کاهش ریسک های ساخت و بهره برداری

 • شبیه سازی و تحلیل انرژی ساختمان

 • کاهش محسوس تاثیرات تغییرات در پروژه

 • حذف ادعا و کلیم پیمانکاران