درباره ما

پارس بیم از سال ۱۳۹۵ کار خود را با رسالت توسعه BIM در کشور آغاز نموده است.ما نیز چون دیگران معتقدیم بیم انقلابی در صتعت ساخت ایجاد نموده است که ضرورت دارد هرچه بیشتر در پروژه های کشور عزیزمان نیز این فناوری و صنعت به کار گرفته شود.

تیم پارس بیم از نفرات با تجربه در حوزه ساخت تشکیل شده است ، اشخاصی که سالیان متمادی توانسته اند در جایگاه ذینفعان پروژه نظیر کارفرما، مشاور، پیمانکار و … نقش ایفا نمایند.